Internament a TOWER ENGLISH realitzem avaluacions trimestrals de cada alumne que juntament amb l’examen final i amb el treball individual, donaran la qualificació global de l’aprofitament del curs. Per als estudiants que provinguin d’empreses i requereixin un cert control, disposem d’informes de seguiment continuat i l’aprofitament global obtingut. Com que els nostres informes no tenen un reconeixement oficial, presentem els nostres alumnes als exàmens oficials de Cambridge University i de la EOI (Escola Oficial d’Idiomes) i cada any obtenim excel·lents resultats: 90% d’aprovats